Agata w Wielkim Mieście

Co piszę?

Artykuły i informacje prasowe
Hasła i teksty reklamowe
Teksty na strony internetowe
Teksty do katalogów produktowych
Treści do infografik
Wpisy na blogi
Teksty literackie
Scenariusze reklam i filmów promocyjnych
SEO copywriting

Wybrane projekty

Album
135 lat MPK w Poznaniu

Projekt merytoryczny, analiza materiałów, przygotowanie i redakcja treści

We współpracy z In Touch PR i Chigo Design

Parkmag

Biuletyn Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego

Artykuły prasowe

We współpracy z In Touch PR i Chigo Design

Reumatyzm ma młodą twarz

Kampania społeczna 2015

Artykuły i informacje prasowe, infografiki, projektowanie i prowadzenie kampanii

We współpracy z In Touch PR i Golden Submarine

Pride

Magazyn i portal internetowy

Artykuły prasowe

Think

Teksty na stronę internetową i do katalogu, hasła reklamowe

We współpracy z In Touch PR i Chigo Design

Terrazzo

Teksty do katalogu, naming

We współpracy z In Touch PR i Chigo Design

 

Bossy Bedroom Equipment

Wpis na blog

C&C Technology

Scenariusz filmu promocyjnego, treści na stronę internetową

We współpracy z Chigo Design

 

Eggsperci

Serwis internetowy

Wpisy na blog

We współpracy z Chigo Design

Współpraca

Realizuję pojedyncze zlecenia, ale podejmuję się również długoterminowych projektów. Od Ciebie zależy, czy napiszę artykuł prasowy na zadany temat, czy przygotuję serię kilkudziesięciu wpisów na blog.
Ostatnie słowo należy do Ciebie.